Поръчка и Доставка

akvo.bg

ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА


Поръчки могат да правят всички потребители, приели общите условия. За да направите поръчка, е необходимо да добавите продукт/и в пазарската количка на AKVO.BG и да попълните формата за поръчка, или да се обадите на обявения в сайта телефон. Независимо от начина на извършване на поръчката, клиентът получава описание на поръчаните от него стоки на посочен валиден email адрес. Поръчката се смята за влязла в сила само след потвърждаването й от служител на AKVO.BG по телефона.
За да доставим поръчаните през нашия електронен магазин продукти, ние имаме сключен договор с куриерската фирма „Transpress“ за цяла България, в който сме договорили доставките да бъдат извършвани на преференциални цени. В случай, че предварително, след извършена поръчка, клиентът не е изискал конкретна фирма, която да извърши доставката, то ние ще използваме услугите на гореспоменатата куриерска фирма за доставка на поръчаната стока. При доставка на стоката клиентът получава фактура и гаранционна карта, както и подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.
Доставката в границите на Република България на поръчки за сума над 200 лв. и тегло до 20 кг е за сметка на AKVO.BG. Доставката в границите на Република България на поръчки за сума под 200 лв. е за сметка на потребителя/клиента. Доставката в границите на Република България на поръчки за сума над 200 лв. и тегло над 20 кг е за сметка на потребителя/клиента, с изключение на допълнителното изрично упоменаване, че е за сметка на AKVO.BG.
„Момо 1“ ЕООД не носи отговорност за повреди и загуби, възникнали след момента на предаване на стоката от куриера на потребителя/клиента.
Срок за доставка
1. За стоки, поръчани до 15 часа българско време – 2-3 работни дни, считано от деня, следващ деня, в който е направена поръчката.
2. За стоки, поръчани след 15 часа българско време – 3-4 работни дни, считано от деня, следващ деня, в който е направена поръчката.
AKVO.BG си запазва правото едностранно, като информира купувача, да удължава посочените срокове с до седем дни.
Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на AKVO.BG и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето, извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от 3 (три) работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на AKVO.BG и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, същият е длъжен да заплати всички направени до момента разходи по изпълнение на договора от страна на AKVO.BG и куриера.

2024 Akvo.bg, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни